Eksempler på bruk av CAS anvendt på noen tidligere gitte eksamensoppgaver:

Oppgave 1, våren 2014

Oppgave 3, våren 2014

Oppgave 6, våren 2014

Oppgave 2, høsten 2014

Oppgave 3, høsten 2014

Oppgave 4, høsten 2014

Oppgave 5, høsten 2014

Oppgave 7, høsten 2014