Bruk av GeoGebra CAS i følger og rekker

Versjon: 22.09.14


Aktuelle kommandoer:

Kommando: Eksempel: Resultat: Kommentar:
a(i):= funksjonsuttrykk med i som variabel a(i):=2 i - 1   Definer formel ulike tall
a(tall) a(1000) 1999 Finn ledd nr i
Følge[a(i), i, start, slutt] Følge[i^2, i, 1, 5] {1,4,9,16,25} Genererer en (del-)følge
Sum[a(i), i, start, slutt] Sum[i^2, i, 1, 5] 55 Summerer en følge
  S(n):=Sum[a(i),i,1,n] S(n):=n2 Generell summering, kraftig kommando!
  S(n):=Sum[i^2,i,1,n] S(n):=1 / 3 n³ + 1 / 2 n² + 1 / 6 n  
IterasjonListe[rekursjonsregel, start, antall] Iterasjonliste[a*2+1, 1, 5] {1, 3, 7, 15, 31, 63} Genererer en følge
med rekursjonsformel:
a(1)=1 og a(n+1)=a(n)*2+1
Iterasjon[rekursjonsregel, start, antall] Iterasjon[a*2+1,1,5] 63 Finner ledd nr (antall+1)

For å lage følgen 2, 7, 14, 23, ... som har d(n)=2n+3 som differansefølge, kan vi gjøre slik:

f(n,a):= a + 2 n+3 (som betyr rekursiv definisjon: a(n+1)=a(n) +(2n+3))

IterasjonListe[f,{1,2},5] (Denne kommandoen må gjøres i grafdelen (virker ikke i CAS-delen)!)

og får da listen: {2,7,14,23,34,47}