Eldre eksamensoppgaver og heldagsprøver i R2 (og 3MX)


Mange av oppgavene i 3MX er ikke dekket av læreplanen i R2, så

oppgaver som inneholder:

er det bortkastet tid å prøve å løse.

År: Type: Oppgave: Løsningsskisse:
       
2015 Les denne nøye:
Eksempeloppgave etter ny ordning våren 2015
Udirs veiledningssider
Velg katalog: Ny eksamensordning i matematikk våren 2015 og Periode: Alle og tilslutt:
REA3024 matematikk R2 - Eksempeloppgave
R2_V15_ls.pdf
       
2014   Udirs sider (Kode: REA 3024, (po: Eksempel) ) R2_V14_ls.pdf
      R2_H14_ls.pdf
2013 Eksamen Udirs sider R2_V13_ls.pdf
      R2_H13_ls.pdf
2012 Eksamen Udirs sider R2_V12_ls.pdf
      R2_H12_ls.pdf
2011 Eksamen Udirs sider R2_V11_ls.pdf
      R2_H11_ls.pdf
       
2010 Eksamen R2_V10.pdf r2_eks_v10_ls.pdf
    R2_H10.pdf r2_eks_h10_ls.pdf
2009      
  Eksamen r2_eks_v09.pdf (sensorveiledning v09)
r2_eks_h09.pdf
r2_eks_v09_ls.pdf,
r2_eks_h09_ls.pdf
  Heldag r2_hd_v09.pdf r2_hd_v09_ls.pdf
2008      
  Eksempeloppgave fra UDIR r2_eksempel.pdf r2_eksempel_ls.pdf
2007      
  Heldag 1, 2, 3, 4 3mx_v07_hd_ls.pdf
2006      
  Eksamen 3mx_eksamen_v06.pdf 3mx_eksamen_v06_ls.pdf
2005      
2004 Eksamen 3mx_eksamen_v04.pdf eksamen_3mx_v04.pdf
  Heldagsprøve Inkludert i løsningsskisse-> hd_300404_ls.pdf