R2 - Muntlig eksamen

Versjon: 15.05.17

(Sidehenvisninger i ny bok tilføyd i parentes etter sidehenvisninger til gammel bok.)


En eventuell muntlig eksamen på Thora Storm vil følge STFKs retningslinjer for:

Eksamen med forberedelsesdel med tema eller problemstilling som oppgis 24 timer før eksamen

Fokus på muntlig eksamen

Mens skriftlig eksamen fokuserer på å bruke regler og formler til å løse oppgaver, er muntlig eksamen
mer fokusert på teori, forklaringer, utledninger og bevis.

Både med henblikk på å forberede seg for videre studier og en eventuell muntlig eksamen i R2, er det
lurt å gå igjennom boken en gang til og sjekke hvor god forståelsen og oversikten er:

 

Forklaringer, utledninger og bevis i læreboken:

I læreboken i R2 ser jeg noen muligheter for eksaminasjon i utledninger, forklaringer og bevis:

Kapittel 1 - Vektorer

 

Kapittel 2 - Algebra

 

Kapitel 3 - Trigonometri

Kapittel 4 - Funksjoner

 

Kapittel 5 - Integraler

 

Kapittel 6 - Differensialligninger