Bruk av GeoGebra CAS i funksjonslære

Versjon: 20.11.14

(Under arbeid ... , vil legge inn mer etterhvert...)


Aktuelle kommandoer:

Tips: Alt-o gir grader-symbol, hvis vi ønsker å bruke grader istedenfor radianer, eksempelvis: sin(30o) gir 1/2, der "o" blir laget med Alt-o.

Kommando: Eksempel: Resultat: Kommentar:

Drøfting:

     
  f(x):=x/(x^2+3)   Definer funksjon.
  f'(x)
eller Derivert[f]
Deriverer funksjon.
x=
f(x) = 0 { x= 0} Finner nullpunkt.
x=
f'(x) = 0 Finner x-verdier for ekstremalpunkter.
  Skjæring[ f, g] Skjæringspunkt  
  Derivert[ f, <tall> ] Høyere ordens deriverte  
  Tangent[ f, <punkt>] Ligning for tangenten  
  Stigning[<linje>] Stigningstall  
  Nullpunkt[ <polynom> ] Nullpunkt Numerisk kommando:
Nullpunkt[ f, fra, til]
  Ekstremalpunkt[ <polynom> ] Ekstremalpunkt Numerisk kommando:
Ekstremalpunkt[f, fra, til ]
  Bruk graftegnerdelen (numerisk del av GeoGebra til kontroll av løsninger for å få visuell oversikt!