Ekstra-oppgaver:


Drøfting og integraler:

Gjør oppgave 3.99, men finn også ekstremalpunkter og vendepunkter!

Modeller og kurvetilpasning:

Ukjent modell:

Tabellen

  Merkur Venus Jorden Mars Jupiter Saturn
a: 0.387 0.723 1.000 1.524 5.203 9.539
T: 0.241 0.615 1.000 1.881 11.862 29.458

viser sammenhengen mellom avstand a (gjennomsnittlig) fra solen og omløpstid T for seks planeter.
Avstander er normert i forhold til jordens avstand og omløpstid.

a) Bruk kurvetilpasning til å finne den beste modellen du kan for sammenhengen mellom T og a.
(Prøv forskjellige modeller og bruk SumKvadratAvvik[ ] til å finne den beste modellen.)

b) Uranus har a=19.2 og T=84 år. Stemmer dette med modellen?

c) Nepturn har T=165 år. Hvor stor er avstanden fra Neptun til solen?

 

Fritt fall modell med luftmotstand:

Vi regner med at risikotagere som hopper ut fra fly, skyskrapere og høye fjell får en terminalfart voo= 56 m/s. (Ca. 200 km/t).

a) Tilpass den teoretiske modellen for fritt fall med luftmotstand

til måleverdier i tabellen:

Tid t: [s] 0 1 5 10
Hastighet v(t): [m/s] 0 9.7 39 53

b) Hvor langt har hopperen falt etter 12 sekunder?

c) Hvor langt har hopperen falt etter et minutt?