R2 - 2016/2017

Ulven

Juli 2024
Uke Ma Ti On To Fr
28   1 2 3 4 5 6
29 7 8 9 10 11 12 13
30 14 15 16 17 18 19 20
31 21 22 23 24 25 26 27
32 28 29 30 31      
33              
Ulvens timeplan

Plan for skoleåret 2016/2017

Notater:

R2 - Ukeplan

Diverse ressurser:

Læreplanen i R2 Vurdering ( Ukeplan fra sist jeg hadde faget (2014/2015))

GeoGebra manualer:

Geogebra hjemmeside Geogebra app (kjører i nettside)
Læreverkets nettsider: www.lokus.no/direkte/matematikkR2 Lektor Bjørn Ove Thues videoer. Min Formelsamling

Uketabell 2016/2017:

Uke: Dato: Gjøremål: Kommentarer:
33 15.08-19.08 Oppstart, info
Kapittel 1 - Integrasjon

Oppgaver til mandag 22.08: 1.1a, 1.2, 1.3b, 1.5, 1.8, 1.10
CAS og integraler.
34 22.08-26.08 1A, 1B Bestemte og ubestemte integraler
Oppgaver: 1.11, 13,14,15, 16, 26,27,28,29,30,31,32
49, 51, 52, 53, 54
Areal som grenseverdi av rektangler.
"Areal-så-langt-funksjonen".
35 29.08-02.09 1C, 1D Antiderivasjon og volum

1C: Fundamentalteoremet
Oppgaver side 36.
Kommentarer til repetisjonen vi gjorde i Kahoot i uke 33.

Formler for derivasjon (R1) og integrasjon (R2).

Omdreiningslegeme.

Fagdag 1
Oppgaver side 36, Kapitteltest side 63 (ikke 1b, c,d, 6, 7)
Eksamensoppgaver side 412 og utover:
E1, E2, E3, E32, E33, E37, E38.

Prøveuke
Prøve torsdag 3 og 4 time i 1A, 1B og 1C. Løsningsskisse prøve.
Med pc og GeoGebra.
(Har ingen passende eksempelprøver, da tidligere prøver
dekker større deler av integrasjonskapitlet.)

36 05.09-09.09 1E Delvis integrasjon Tor 08.09: Aktivitetsdag
37 12.09-16.09 1F Integrasjon med variabelskifte Notat om delvis integrasjon og variabelskfite.
38 19.09-23.09 1G Delbrøkoppspalting, 1H Sammendrag
Oppgaver side 60, 61.
Oppgaver med CAS og arealer:
Arealer og integraler med CAS-oppgave. Enda en oppgave med arealer og CAS. Og enda noen oppgaver.
Repetisjon:
Kapitteltest side 63, Eksamensoppgave E 16 side 417.
39 26.09-30.09 Kapittel 2 - Trigonometri 2A, 2B
Vinkelmål, trigonometri i enhetssirkelen
Definisjon av vinkel
Sinuskurven
Definisjon av sinus
CAS og Trigonometri.
40 03.10-07.10 2C, 2D: Trigonometriske grunnligninger Fagdag 2
-Repetere integraler, studere
løsningsskisser prøve
-Flere
CAS-oppgaver med areal
-Arbeide med 2C og 2D: Oppgaver side 92 og 96
-2E og oppgaver side 101.

Prøve mandag i kapittel 1
Prøvetekst. Løsningsskisser.

41 10.10-14.10 --- "Høstferie" --- ---
42 17.10-21.10 2E: Mer generelle trigonometriske ligninger Animasjon av trigonometrisk grunnligning.
43 24.10-28.10 2F: Trigonometriske funksjoner av summer og differanser av vinkler Eksempler på ligninger og omforminger.
Oversikt over alle omforminger. (Henvisninger til eldre lærebok.)
44 31.10-04.11 Kapittel 3A, 3B: Trigonometriske funksjoner, svingninger

Harmonisk svingning. Kurvetilpasning.

Tor 03.11: OD

Info om Enova Fylkesinnovasjonscamp Trøndelag 2016.

45 07.11-11.11 3C:Omforming til generell sinusfunksjon
Trening med Kahoot.
Tor 10.11 - 12:00 B3-20/B3-27: Abelkonkurranse
(Påmelding til lærer innen 04.11.) Mer informasjon.
46 14.11-18.11 3D, 3E: Derivasjon og drøfting av trigonometriske funksjoner

Se på E55, E56, E57, E58 til mandag 21.11.

Fagdag
Prøve torsdag 1,2 time i kap 2 og 3A,B,C
Prøvetekst. (Løsningsskisser.)

Eksempler på tidligere prøver: 03.01.13, 10.11.14.

47 21.11-25.11 3F: Integrasjon av trigonometriske funksjoner Fre 25.11: Fri
48 28.11-02.12 3G: Modellering og kurvetilpasning
3.119, 3.120, 3.121, 3.123 og ekstra.
Flere eksempler: Toricellis lov, Newtons lov for avkjøling.
(Prøv kurvetilpasning til oppgitte måledata, resten av kommentarene i disse eksemplene kommer vi tilbake til i kapittel 6 om differensialligninger.)
Notat med "alt" om modellering og kurvetilpasning.
(Se spesielt på tabellen med alle GGB-kommandoene!)
Se også Theory of the Stork.
49 05.12-09.12 Kapittel 4 A, 4 B- Tredimensjonale vektorer: 3 dimensjoner og skalarprodukt

Vektor repetisjon, skalarprodukt, projeksjoner mm., All mulig bruk av skalarprodukt.

CAS og vektorer.

Mer om bakgrunn for skalarprodukt og bevis for koordinatformel.

50 12.12-16.12 Kapittel 4 C - Geometrisk representasjon
Alle blå oppgaver side 189-190 er viktige!
Man 12.12: Heldagsprøve norsk vg3
Fagdag
Prøve torsdag i kapittel 1,2 og 3.
Prøvetekst. Løsningsskisser.
51 19.12-23.12 Kapittel 4D - Linjer i rommet
Alle blå oppgaver side 202 er viktige!
Tor 22.12: Siste dag før jul
52 26.12-30.12 --- Juleferie --- ---
1 02.01-06.01 Kapittel 4 E - Vektorprodukt 4F - Areal og volum
Vektorprodukt, Animasjon av vektorprodukt
Tir 03.01: Skolestart. Terminslutt fre 06.01.
2 09.01-13.01 Kapittel 5 A, 5 B- Romgeometri  
3 16.01-20.01 Kapittel 5 C, 5 D
 
4 23.01-27.01 Kapittel 5 E
Fagdag
Prøve torsdag i kapittel 4 og 5 ABCD.
Løsningsskisser prøve: r2_260117_ls.pdf
Eldre prøver: r2_081010_ls, r2_071011_ls, r2_120912_ls.
5 30.01-03.02 Kapittel 5 F
Kuleflate som parameterfremstilling: Jorden. Eksempel på avstandsberegning på storsirkler: Eksempel 31 side 284 og 5.125.
Formler i vektorregning.
6 06.02-10.02 Kapittel 6 - Differensialligninger
6 A B
Cas og differensialligninger.
7 13.02-17.02 6 C D
Teknikker i 6B og 6C (noen sidehenvisninger er til gammel bok)
 
8 20.02-24.02 --- Vinterferie --- ---
9 27.02-03.03 6 E Praktisk bruk av differensialligninger
Praktiske Eksempler Viktig notat, selv om ikke alle oppgavene er med i ny bok!
Eldre prøver (som dekker litt mer enn det vi skal ha på torsdag):
26.02.15, (med cas), 11.04.13, heldag 06.05.15 (oppgave 4 og 7)
Fagdag
Prøve torsdag i kapittel 5 og 6ABCD.
(Hovedvekt på 5EF i kapittel 5.)
gsskis
Prøvetekst, løsningsskisser
10 06.03-10.03 6 F G Andre orden og svingninger Andre ordens ligninger
Svingesystem (side 339...)
11 13.03-17.03   Ons 15.03: Fri
12 20.03-24.03 Kapittel 7 AB- Følger og rekker
Viktigste eksempler og oppgaver: Eks 5, eks 6, 7.10, 7.14, 7.17, 7.18, 7.20, 7.21,
eks 11, 7.35, 7.36, 7.38, 7.39, 7.40.
CAS og algebra.

Ekskursjonsuke

13 27.03-31.03 7 DE - Aritmetiske og geometriske følger og rekker
Viktigste oppgaver: 7.73, 7.74, 7.77, 7.78, 7.92, 7.98, 7.100, 7.104, 7.105, 7.106
Kommentarer til 7.14, 17, 20, 34, 36, 98, 92, Notat om spesielle differanseregningsteknikker.
Fagdag
Prøve torsdag 3,4 time: 6 EFG, 7 ABDE, prøvetekst.
Løsningsskisser.

Tidligere prøver: r2_290914_ls.pdf, r2_221112_ls.pdf,
r2_181111_ls.pdf, oppgave 11 i heldag 2015

14 03.04-07.04 7 F - Uendelige følger og rekker Ons 05.04: Heldagsprøve norsk vg3
15 10.04-14.04 --- Påskeferie --- ---
16 17.04-21.04   Man 17.04: Fri
17 24.04-28.04 7 FC - Induksjonsbevis

Viktige filer til eksamen/heldag:

Løsningsforslag til tidligere eksamensoppgaver (Oppgavene på UDIRs nettsted ligger her.)

Noen eksempler på bruk av CAS på tidligere eksamensoppgaver.

Oversikt over forskjellige CAS-teknikker med eksempler.

CAS-oversikt

Min formelsamling

 
=== ======== ============== ====================================
18 01.05-05.05 Heldagsprøver
Heldagsprøve i R2 onsdag 03.05 ( Løsningsskisser på heldag 2015. ) Disse nettsidene som zip-fil: r2.zip

Ha datamaskinen oppdatert og i orden før heldagsprøver og eksamen! Se Klargjøring_av_datamaskin_til_eksamen_v4.pdf

Eksamensveiledning (Udir 2017)

Fagdag:
Vi repeterer og arbeider med CAS.

Løsningsskisser heldagsprøve.
Man 01.05: Fri

19 08.05-12.05 Heldagsprøver
Har uv i R2 mandag og onsdag! Eksamensoppgaver, CAS og problemløsing
 
20 15.05-19.05 Sentralgitt eksamen
Har uv i R2 mandag! Eksamensoppgaver, CAS og problemløsing
Ons 17.05: Fri
21 22.05-26.05 Sentralgitt eksamen
Mandag: Eksamen i R2 (Nokså foreløpig løsningsskisse.)
Tor 25.05: Fri
22 29.05-02.06 Sentralgitt eksamen/
Lokalgitt eksamen
 
23 05.06-09.06 Lokalgitt eksamen
Fredag: Eventuell muntlig R2
Man 05.06: Fri
Notat om muntlig eksamen.
24 12.06-16.06 Lokalgitt eksamen Fre 16.06 siste skoledag