Bruk av GeoGebra CAS i integralregning

Versjon: 01.12.14


Aktuelle kommandoer:

Kommando: Eksempel: Resultat: Kommentar:
Integral[<funksjon>] Integral[x^3] Ubestemt integral
Integral[<funksjon>, <variabel> ] Integral[a/x, x] Ubestemt integral
Integral[<funksjon>, <start>, <slutt> ] Integral[x^2,a,b] Bestemt integral
IntegralMellom[<funksjon>, <funksjon>,
<start>,<slutt> ]
IntegralMellom[x^2,x,a,b] Integral mellom to
funksjonsgrafer.
Delbrøkoppspalting[<funksjon>(,<variabel>)] Delbrøkoppspalting[6/(x^4+2 x^3-x^2-2 x)] Delbrøkoppspalting av 1.132