Læreplanen i R2

Formelsamling

Vurdering

GeoGebra manualer:

 

( Ukeplan fra sist jeg hadde faget (2012/2013))

Uke: Dato: Fagstoff, aktiviteter: Kommentarer:
34 18.08-22.08 Oppstart, info
Kapittel 2: Algebra
2.1 Tallfølger
200, 205, 210, 211, 212, 213, 215, 217
Kompteansemål i algebra.

Videoer i R2 laget av lektor Bjørn Ove Thue.

(Utenlandslever som ikke har hatt vektorregning, bør starte selvstudium av Vektorkapitlet i R1-boken som pdf-fil .
Hjelp og veiledning vil bli gitt etter behov!)

35 25.08-29.08 2.1, 2.2 Tallfølger, rekker Nyttige kommandoer i følger og rekker i GeoGebra CAS
36 01.09-05.09 Prøve mandag 01.09
2.3, 2.4 Aritmetiske og geometriske rekker
229, 230, 237, 245, 246, 254, 259, 261
Prøve: Kapittel 2.1 og 2.2, pc lovlig hjelpemiddel. Blir rettet, men dere bestemmer selv om det skal telle eller ikke.
Løsningsskisser.

Fagdag 1

Arbeidsoppgaver på fagdag, Kommentarer til arbeidsoppgavene.

37 08.09-12.09 2.4, 2.5 Geometriske rekker
270, 274, 278, 280, 281
Løsningsskisser til: 204, 205, 210, 213, 215, 225, 229, 237,
245, 246, 254, 259, 261, 270, 274, 278, 280,281
 
38 15.09-19.09 2.6 Induksjonsbevis

Flere eksempler med induksjonsbevis og oppgaver med tabelloppstillinger

Oppgave leveres i ITsL i løpet av uken.
Tirsdag 16.09: ENT3R orienterer om leksehjelp-programmet
på auditoriet 12:00 - 12:25.

( For spesielt interesserte: Generell metode for å finne summeformler for polynomrekker.
Har også vist på oppgave 215 og 229 i løsningsskissene over.)

39 22.09-26.09 Kapittel 3 - Trigonometri
3.1: Omløp, sin, cos, tan som funksjoner, periodiske funksjoner
3.2: Trigonometriske grunnligninger
Definisjon av vinkel
Sinusfunksjonen
Definisjon av sinus
Nyttige kommandoer i GeoGebra CAS for Trigonometri.
40 29.09-03.10 3.3 Trigonometriske ligninger
3.4 Sumformler

Prøve mandag 29.09 - kapittel 2 - Løsningsskisser

Formler for følger og rekker. (Skriv ut og ta med på prøve!)
Eldre prøver med løsningsskisser.

Fagdag 2:

Eksakte verdier for sinus, cosinus og tangens,
generelt om ligninger (repetisjon R1)

41 06.10-10.10 --- "Høstferie" --- ----------------------------------------------------
42 13.10-17.10 3.5: Absolutt vinkelmål - radianer (Se Definisjon av vinkel.)
Oppgaver: 326, 327, 330, 332

Ligningseksempler

Se også på oppgave 334 resten av uken.
Løsningsskisser fra onsdag: (330b, 332g, 334e og et ekstra eksempel.)
43 20.10-22.10 Mandag: 3.6: Funksjonen Asin(cx+fi)+d
Oppgaver: 339, 340, 342, 343

Onsdag: 3.7 asin(cx)+bcos(cx) = Asin(cx+fi)+d

Oppgaver: 350, 353, X3.1, X3.4

Notat med eksempler fra 3.2-3.6

trigonometriske ligninger,
trigonometriske ligninger og omforminger. (<- Denne er viktig!)

Løsningsskisser: (330, 332, 342, 343,350)

Løsningsskisser: (351 e, 353 a, 353 e, 354, 356 b, X3.1 b, X3.4)

Modell tilsvarende eksempel 1 side 145,

kurvetilpasning.

GeoGebra kan utføre sinus-kurvetilpasning ("regresjon") med:
RegSin[<liste>] (Engelsk: FitSin[<liste>])
der <liste> er en liste med punkter, eksempelvis {A,B,C,D,E}

44 27.10-31.10 Oppgaveregning. Tor 30.10: OD
45 03.11-07.11 Kapittel 4 - Funksjoner
4.1, 4.2 Drøfting:

Oppgaver uke 45 og uke 46:
405, 406, 411, 413, 417, 419, 420, 422, 424.
Bruk GeoGebra til å å tegne kurver og sjekke svar!

Torsdag 06.11: Abelkonkurransen! Rom 312 kl. 14:15 !

Matematikk-konkurranse med morsomme oppgaver!
abelkonkurransen.no, oppgaver dere kan trene på.

GeoGebra i funksjonslære:

46 10.11-14.11 Prøve mandag 10.11 - Kapittel 3 (Løsningsskisser.)
Løsningsskisser til 405, 406, 411, 413, 419, 420, 422, 424.
Fagdag 3
47 17.11-21.11 4.3-4.7: Modellering og Kurvetilpasning
Oppgaver uke 47 og uke 48
:
427, 429, 431, 437, 438, 439, 441, 447, 455, 459
Notat med "alt" om modellering og kurvetilpasning.
48 24.11-28.11 Løsningsskisser (427, 431, 437, 438, 441) Fri Fre 28.l1
49 01.12-05.12 Kapittel 5.1, 5.2, 5.3- Integrasjon 5.1: 500, 501, 503
5.2: 512, 513, 517, 519, 523
5.3: 527, 531, 535, 539, 542, 544 (Løsningsskisser.)

CAS og integraler.

50 08.12-12.12 5.4 Delvis integrasjon, variabelskifte
Prøve i bruk av CAS på fagdagen

Prøvetekst, løsningsskisser.

Fagdag 4

Lenker og oversikter: Cas-oversikt

51 15.12-19.12 5.4 Variabelskifte, delbrøkoppspalting Ma 15.12 Skrivedag vg3
52 22.12-26.12 --- Juleferie --- ---
1 29.12-02.01 --- Juleferie --- ---
2 05.01-09.01 5.5 Volumberegninger

Mandag 05.01: Lærer borte: Arbeid med hjemmearbeid som leveres onsdag :
563d, 565d, 567 gjøres både manuelt og med GeoGebra CAS.
572, 576, 580, X5.4

Onsdag: Hvis nødvendig: Oppsamlingsprøve for dem jeg mangler vurderingsgrunnlag fra.
3 12.01-09.01 Løsningsskisser (550, 555, 557, 558, 565, 568, 576, 580, X5.4)
5.72
 
4 19.01-16.01 Kapittel 6 - Differensialligninger
6.1-6.2 Innføring, terminologi
Løsningsskisser 6.1-6.3:
602,3,4,6,7,8,9,10,11,15,17,20,21,22,23,24,25,26,30,31

Program på nett som lager retningsdiagram:
http://www.math.psu.edu/dlittle/java/calculus/slopefields.html
(Se side 271 og oppgave 615, 622 på side397 og 399.

Onsdag: Prøve i kapittel 5. Løsningsskisser.

Fagdag 5

CAS og Differensialligninger.

Løsningsskisser til arbeidsoppgavene. (1,2, parabler: 3,5, tredjegrad: 8,9)

5 26.01-31.01 6.3-6.4 Løsningsteknikker
Teknikker i 6.3 og 6.4
 
6 02.02-06.02 6.5 Praktisk bruk: En del viktige standardeksempler!
Løsningsskisser 6.4: 632, 633, 635, 636, 637, 638, 639
Praktiske Eksempler (680, 649, 683, 647, 652, 653, 644, 645, 642, 687, 657, X6.7
 
7 09.02-13.02 6.5 Praktisk bruk - oppgaveregning. (Se uke 6.)  
8 16.02-20.02 --- Vinterferie --- ---
9 23.02-27.02 6.6 Andre ordens ligninger
Demonstrasjon av svingesystem (Side 303-307)
Løsningsskisser 660, 661, 664, 666
Torsdag: Prøve i kapittel 6.1-6.5 (Løsningsskisser for tilsvarende prøve i fjor.)
Løsningsskisse prøve 26.02.15. Løsningsskisse med CAS.
Ma 23.02 - ons 25.02: Flytting
Må se på andreordens ligninger på egen hånd i flyttedagene!.
Fagdag 6 (Prøve og andre ordens ligninger)
10 02.03-06.03 6.6 Andre ordens ligninger
6.7 Andre triks og ting man bør kjenne til...
(triks)
Løsningsskisser (668, 669, 670, 671)
Gjennomgåelse 04.03.

Andregradskalkulator med komplekse tall

11 09.03-13.03 Kapittel 1 - Vektorregning
Anbefalte oppgaver: 106, 107, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 119, 120 (Løsningsskisser)
Fri Ons 11.02
12 16.03-20.03 1.2 Parameterfremstilling
Oppgaver: 124-131
Gjennomgåelse mandag: Vektor repetisjon, skalarprodukt, projeksjoner mm.
Notat om all mulig bruk av skalarprodukt.
To 19.03 Skrivedag vg3
13 23.03-27.03 1.3 Vektorprodukt

Animasjon av vektorprodukt,
Anbefalte oppgaver: 134, 136-140, 145-147
Løsningsskisser (124-131, 136-140, 145-147)
Løsningsskisser med CAS (128, 129, 136, 139, 145)
Kommentar til oppgave 134 (Antyder bevis av koordinatformel!)

Torsdag: Prøve i kapittel 6. (Oppgave-ark.) (Løsningsskisser.)

Fagdag 7

-Prøve i kapittel 6
-
Oppgaver med CAS (Det vi ikke rekker tar vi som påskenøtter.) Løsningsskisser.

CAS-oversikt, CAS og vektorregning.

14 30.03-03.04 --- Påskeferie --- ---
15 06.04-10.04 1.4 Plan
Anbefalte oppgaver: 151, 152, 153, 156, 157, 159, 160
Løsningsskisser
Fri Ma 06.04
16 13.04-17.04 1.5 Plan og linjer
Anbefalte oppgaver: 164,165, 168, 170,171
Notat om 1.4 og 1.5

Eksemplene i notatet løst i CAS.

17 20.04-24.04 1.6 Avstander
,177, 178, 180, 181
To? Fre? Skrivedag vg3
Løsningsskisser til oppgaver i 1.5 og 1.6 (164,165, 168, 170,171,177, 178, 180, 181)
=== ======== =============== ====================================
18 27.04-01.05 1.7 Romfigurer

Heldagsprøver

Eldre heldagsprøver og eksamensoppgaver i 3mx og R2

Oppgavene på UDIRs nettsted ligger her.

På del 1 må man kunne formlene angitt i vedlegg 12 i denne vurderingsveiledningen (ny 2012!)

På del 2 kan min formelsamling være til nytte

Anbefalte oppgaver: 183-186, 189, 194, X1.2,3,4,5,6,7,8
Formler i vektorregning

Fagdag 8

Prøve i vektorregning. 1.1 - 1.6. (Elever velger om tellende eller ikke etter vurdering.)
Alle tar som trening. Intet å tape.
Resten av tiden: CAS-oppgaver.

Fri Fre 01.05

19 04.05-08.05 Heldagsprøver
Onsdag 06.05: Heldagsprøve R2
( Løsningsskisser. )
 
20 11.05-15.05   Fri To 14.05
21 18.05-22.05 Viktige filer til eksamen:

Løsningsforslag til tidligere eksamensoppgaver

Noen eksempler på bruk av CAS på tidligere eksamensoppgaver.

CAS-oversikt

Min formelsamling

Dette nettstedet som zip-fil: r2.zip (Pakk ut og start nettleser i tabell.html!)

Viktig å lese denne: Eksempeloppgave med kommentarer og løsninger!
Utdanningsdirektoratet: Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning:
https://pgsf.udir.no/dokumentlager/DokumenterAndrekataloger.aspx?proveType=EV&periode=V-2014
I Katalog velger du:
Ny eksamensordning i matematikk våren 2015,
i Periode velger du: Alle
Så velger du filen: REA3024 mateamtikk R2 - Eksempeloppgave. (Passord: Eksempel)

Se også Sigbjørn Hals: "GeoGebra på eksamen"

22 25.05-29.05    
23 01.06-05.05    
24 08.06-12.06 Notat om muntlig eksamen i R2. (Obs: Ny versjon, det som sto om eksamensordningen
var foreldet og det jeg sa om eksamensordningen onsdag 03.06 ble helt feil!
)

Kommentarer til timen onsdag 04.06:
-notat om fibonacci
-notat om sammenheng mellom differensialligninger og følger

12.06: Tusen takk for fin kake!

Se også offisielle retningslinjer på UDIR:
25 15.06-19.06    
26 22.06-23.06