Bruk av GeoGebra CAS i trigonometri

Versjon: 20.11.14

(Under arbeid ... , vil legge inn mer etterhvert...)


Aktuelle kommandoer:

Tips: Alt-o gir grader-symbol, hvis vi ønsker å bruke grader istedenfor radianer, eksempelvis: sin(30o) gir 1/2, der "o" blir laget med Alt-o.

Kommando: Eksempel: Resultat: Kommentar:

Løse ligninger:

     
x=
sin(x)=1/2  
  cos(x)=1/2  
  tan(x)=1  
  sin(x)+cos(x)=sqrt(2)/2  
  3 sin(x)-2 (cos(x))^2-1=0
eller: { x=0.756, x=2.39 }
 
  2 (sin(x))^2-sin(x)=0  
  Bruk graftegnerdelen av GeoGebra til kontroll av løsninger på mer kompliserte trigonometriske ligninger!
Tidligere versjoner ikke helt pålitetelige på trigonometriske
ligninger. Versjon 5.0x fungerer bra...
   

Forenkling av uttrykk:

     
  TrigForenkle[sin(x)^2 + cos(x)^2] 1  
  TrigUtvid[sin(x+pi/4)]  
  TrigKombiner[sin(x) cos(x)]  
  TrigKombiner[3 sin(x) - cos(x)]
eller: 3.16 sin(-0.322+x)