Men, vi trenger også vektorprodukt for å lage normalvektorerer!
( Se volum og avstander mellom punkt og plan og mellom linje og linje.)