Bruk av GeoGebra CAS i vektorregning og romgeometri

Versjon: 18.03.2015


Aktuelle kommandoer:

Kommando: Eksempel: Resultat: Kommentar:
u:=(a,b,c) u:=(a,b,c) Definer vektor
u:=Vektor[P] u:=Vektor[P] Vektor fra origo til punktet P -"-
u:=Vektor[P,Q] u:=Vektor[P,Q] Vektor fra punktet P til punktet Q -"-
u+v,u-v,3u u+v,u-v,3u Sum, differanse, multiplikasjon  
Lengde[u],|u| Lengde[u],|u| Begge regner ut lengden til u  
Skalarprodukt[u,v],u*v Skalarprodukt[u,v],u*v Begge regner ut skalarprodukt  
Vektorprodukt[u,v], Vektorprodukt[u,v], Begge regner ut vektorprodukt Alt-shift-8 gir det litt spesielle
symbolet for vektorprodukt i GGB.
(x i en ring)
pos(t):=Vektor[A]+retningsvektor*t pos(t):=Vektor[A]+Vektor[A,B]*t Posisjonsvektor til punkt på linje fra Origo.
(Linje på vektorform.)
Fungerer ofte bedre i senere utregninger
enn Linje[...] lenger ned i tabellen!
Disse virker bare i Graf/Numerisk-delen av Ggb:
(Ikke rene, algebraiske CAS-kommandoer.)
     
Normalplan[<punkt>,<normalvektor>]   Finner ligning for planet  
Plan[A,B,C]   Finner ligning for planet  
Linje[Vektor[A],<retningsvektor>]   Finner parameterfremstilling for linje gjennom
punkt A med gitt retningsvektor.
Ofte bedre å bruke pos(t):=...
(Se lenger opp i tabellen!)
Vinkel[u,v]   Vinkel mellom vektorene. Ønskes grader: Vinkel[u,v]/o
Avstand[<objekt>,<objekt>]   Avstand mellom linje og punkt, linje og plan,
punkt og plan osv.
 
Skjæring[<objekt>,<objekt>]   Skjæring mellom linje og linje, linje og plan
osv.