Vurdering i matematikk


Vurderingskriterier i matematikk, generelt

Skolens vurderingsplan

Jeg vil prøve å legge opp til at man i løpet av skoleåret vil få mulighet til å vise sin kompetanse i følgende formelle vurderingssituasjoner:

Alle formelle vurderinger vil være en del av sluttvurderingen i de læreplanmål de dekker.
Der flere vurderinger dekker samme læreplanmål, vil de siste vurderingene telle mest.

Man skal ha svært gode grunner for å utebli fra disse vurderingssituasjonene.

I den grad jeg ved setting av terminkarakter og standpunktkarakter mangler vurderingsgrunnlag,
eller elever mener de har bedret sin kompetanse i forhold til tidligere vurderinger,
vil jeg ved terminslutt arrangere en ekstra vurdering (skriftlig eller muntlig, etter behov).

Det vil altså ikke bli gitt ekstra-prøver underveis i terminen! (Kun en i slutten av terminen hvis behov.)

Hvis en ekstra vurdering ikke er nok til å kompensere for manglende vurderingsgrunnlag, vil det ikke bli satt karakter.

Ektra vurdering første termin vil dekke alt som er gjort i terminen, ekstra vurdering siste termin vil dekke alt som er gjort hele skoleåret.

Som en foreløpig norm:

De tre vurderingene av grunnleggende ferdigheter er obligatoriske og må gjennomføres for å få karakter.

Hvis det mangler en prøve et semester vil jeg vurdere krav om ekstra vurdering.

Hvis det mangler to prøver et semester vil jeg kreve ekstra vurdering.

Hvis det mangler tre prøver et semester vil jeg ikke gi karakter.