Ansvar for egen læring

(Stikkord fra Ivar Bjørgens bok)


AFEL er teorier om læring utviklet av professor Ivar Bjørgen i Trondheim. AFEL er mer enn "asnvar for egen læring".

En mer nøyaktig betegnelse kunne kanskje vært "profesjonell læring", "den profesjonelle elev", "læring som arbeidsmetode" eller lignende.

Bjørgen og hans teorier har fått en bred plass innenfor Reform 94.  

Om læring

Læring krever at den lærende er profesjonell og har erfaringer og kunnskaper om metoder og teknikker som gir gode resultater for egen læring.

Hva kjennetegner den profesjonelle elev?

  1. Kunnskap om læreprosessen og sine egne læreprosesser.
  2. Kunnskap om hvor kilder finnes og hvordan de skal brukes.
  3. Kunnskap om læring ved samarbeid med andre.
  4. Kontroll over sin egen arbeistid og sin egen arbeidsinnsats.
  5. Kunnskap om målet for læring og kriterier for hva som er godt og hva som er dårlig.
  6. Evne til å gjenkjenne virkeligheten bak pensum.
  7. Kunnskap om hvordan en skal fremstille/fremføre resultatet av sitt læringsarbeid.
  8. Motivasjon for arbeidet og utholdenhet til å gjennomføre det.
  9. Selvtillit og personlig trygghet til å kunne påta seg læringsarbeidet.
  10. Evne til å utnytte sin egen kreativitet.