Læreplanen i R2

Formelsamling

Vurdering

(Fjorårets ukeplan (2011/2012))

Ukeplan 2012/2013

Uke: Dato: Gjøremål: Kommentarer:
34 22.08-24.08 Oppstart, info
Kapittel 1: Vektorer 1.1

Aktivitet (se start i kapittel 1),
Startoppgaver
Første kapittel av lærebok som pdf-fil
Anbefalte oppgaver: 106, 107, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Løsningsskisser
35 27.08-31.08 1.2 Parameterfremstillinger Anbefalte oppgaver: 124-131
36 03.09-07.09 1.3 Vektorprodukt

Animasjon av vektorprodukt

Vektorkapitlet i R1-boken som pdf-fil. (For dem som ikke hadde R1 ifjor!)

Anbefalte oppgaver: 134, 136-140, 145-147
Løsningsskisser (124-131, 136-140, 145-147)
Kommentar til oppgave 134 (Antyder bevis av koordinatformel!)

37 10.09-14.09 1.4 Plan
Onsdag 12.09: Prøve kap. 1.1 - 1.3

Tips til prøve, Prøvetekst, Løsningsskisser

Fagdag 1

Anbefalte oppgaver: 151, 152, 153, 156, 157, 159, 160
Løsningsskisser

38 17.09-21.09 1.5 Plan og linjer Notat om 1.4 og 1.5
Anbefalte oppgaver: 164,165, 168, 170,171
39 24.09-28.09 1.6 Avstander ,177, 178, 180, 181
Løsningsskisser til oppgaver i 1.5 og 1.6 (164,165, 168, 170,171,177, 178, 180, 181)
40 01.10-05.10 1.7 Romfigurer Mag 01.10: Skrivedag Vg3
Ons 03.10: "Thora Strom-dagen"
Anbefalte oppgaver: 183-186, 189, 194, X1.2,3,4,5,6,7,8
Formler i vektorregning
Lommeregner: Ligningssystem
41 08.10-12.10 --- "Høstferie" ---
Kapittel 2: Algebra
2.1 Tallfølger
Fri tor 11.10 og fre 12.10
205, 210, 211, 212, 213, 215, 217
42 15.10-19.10 2.2, 2.3, 2.4 Aritmetiske og geometriske rekker
229, 230, 237, 245, 246, 254, 259, 261
Ons 17.10: Prøve kapittel 1 (Med formelsamling, skriv ut!)
Tilsvarende prøver fra ifjor, fra i forfjor.
Ons 17.10: Global Dignity Day (Vg1)
Fagdag 2: Arbeide med 2.1 - 2.4 og bli ajour til og med 2.4
Løsningsskisser prøve 17.10
Litt om GeoGebra og tallfølger
Arbeid med 2.1 - 2.4
43 22.10-26.10 2.4, 2.5 Geometriske rekker
2.4, 2.5: Geometriske rekker
270, 274, 278, 280, 281
Løsningsskisser til: 204, 205, 210, 213, 215, 225, 229, 237,
245, 246, 254, 259, 261, 270, 274, 278, 280,281
Tir 23.10: Skrivedag Vg2
44 29.10-02.11 2.6 Induksjonsbevis Tor 01.10 OD
45 05.11-09.11 Kapittel 3: Trigonometri

3.1: Omløp, sin, cos, tan som funksjoner, periodiske funksjoner
3.2: Trigonometriske grunnligninger
Definisjon av vinkel
Sinusfunksjonen
Definisjon av sinus

Tor 08.11: Skrivedag Vg3
46 12.11-16.11 3.3 Trigonometriske ligninger
3.4 Sumformler
Eksakte verdier for sinus, cosinus og tangens,
generelt om ligninger (repetisjon R1)
47 19.11-23.11 Prøv torsdag 22.11, 1,2 time: Kapittel 2 (Løsningsskisser)
3.5: Absolutt vinkelmål - radianer (Se Definisjon av vinkel.)
Fagdag 3 Rekker

Digitale hjelpemidler (regneark, lommeregner)

48 26.11-30.11 3.6: Funksjonen Asin(cx+fi)+d
Modell tilsvarende eksempel 1 side 145,
kurvetilpasning.
GeoGebra kan utføre sinus-kurvetilpasning ("regresjon") med:
RegSin[<liste>] (Engelsk: FitSin[<liste>])
der <liste> er en liste med punkter, eksempelvis {A,B,C,D,E}

Notat med eksempler fra 3.2-3.6

Oppgaver gitt 26.11 til onsdag 28.11.

Fre 30.11: Fri (stdag lærere)
49 03.12-07.12 3.7 asin(cx)+bcos(cx)

trigonometriske ligninger,
trigonometriske ligninger og omforminger. (<- Denne er viktig!)

Oppgaver (330, 332, 342, 343,350)

Blandede oppgaver (351 e, 353 a, 353 e, 354, 356 b, X3.1 b, X3.4)

fredag 07.12.12: Oppsamlingsprøve for elever jeg har sendt varsel.
50 10.12-14.12 Kapittel 4: Funksjoner Ons 12.12: Skrivedag alle trinn
51 17.12-21.12   Tor 20.12: Siste dag før jul
52 24.12-28.12 --- Juleferie --- ---
1 31.12-04.01 Prøve i kapittel 3: Trigonometri torsdag 03.01.13 (2 timer)

Prøvetekst, løsningsskisser

Tir 03.01: Skolestart
Fagdag 4

Oppgaver og notater fra fagdag ifjor:

Kommentarer til oppgavene

2 07.01-11.01 4.2 Drøfting. Regne oppgaver:
4.1: 405, 411, 413, 417
4.2: 419, 420, 422, 425
Bruk lommeregner og GeoGebra til å sjekke svar
Løsningsskisser til 405, 406, 411, 413, 419, 420, 422, 424
Fre 11.01: Terminslutt
3 14.01-18.01 4.3, 4.4 Modellering
Enkelt stoff :-) , arbeid med drøftingsoppgaver (4.2) parallelt!
427, 429, 431
 
4 21.01-25.01 4.5, 4.6 Kurvetilpasning og praktiske eksempler
Enkelt stoff :-) , arbeid med drøftingsoppgaver (4.2) parallelt!

437, 438, 439, 441, 455, 459, X4.1
Løsningsskisser (427,...,441)

 
5 28.01-01.02 Kapittel 5: Integraler 5.1, 5.2, 5.3
Prøve i kapittel 4
(Løsningsskisser )

Løsningsskisser (527, 531, 535, 539, 524, 544)

Fagdag 5
-
GeoGebra og funksjonsdrøfting
-GeoGebra og kurvetilpasning/modellering
-
Forsøk med tømming av vanntank
-
Forsøk med avkjøling av væske i kopp og termos

Ta med bærbar pc!
Prøv å få gjort termosmålinger før fagdagen!

6 04.02-08.02 5.4 Delvis integrasjon, variabelskifte  
7 11.02-15.02 5.4 Variabelskifte, delbrøkoppspalting Tor 14.02: Skrivedag Vg3
8 18.02-22.02 --- Vinterferie --- ---
9 25.02-01.03 5.5 Volumberegninger
572, 576, 580, X5.4
Løsningsskisser (550, 555, 557, 558, 565, 568, 576, 580, X5.4)
5.72
 
10 04.03-08.03 5.5 Oppsummering Integraler.
Torsdag: Prøve i kapittel 5, integraler. (3,4 time). Løsningsskisser.
Fagdag 6

Bruk av GeoGeBra i: funksjonslære og integrasjon.

11 11.03-15.03 Kapittel 6: Differensialligninger
6.1-6.2 Innføring, terminologi
Løsningsskisser 6.1-6.3:
602,3,4,6,7,8,9,10,11,15,17,20,21,22,23,24,25,26,30,31

Program på nett som lager retningsdiagram:
http://www.math.psu.edu/dlittle/java/calculus/slopefields.html
(Se side 271 og oppgave 615, 622 på side397 og 399.

Ekskursjonsuke
Ons 13.03: Studiedag lærere
12 18.03-22.03 6.3-6.4 Løsningsteknikker
Teknikker i 6.3 og 6.4
Ons. 20.03: Skrivedag vg3
13 25.03-29.03 --- Påskeferie --- ---
14 01.04-05.04 6.5 Praktisk bruk: En del viktige standardeksempler!

Løsningsskisser 6.4: 632, 633, 635, 636, 637, 638, 639

Praktiske Eksempler (680, 649, 683, 647, 652, 653, 644, 645, 642, 687, 657, X6.7 (Ny ajourført versjon 12.04.2013!)

Man 01.04, Tir 02.04: Fri (stdag lærere)
15 08.04-12.04 6.5 Praktisk bruk - oppgaveregning. (Se uke 14.)
Prøve 6.1 - 6.5 torsdag (Løsningsskisser)
Fagdag 7
Kurs i bruk av CAS-verktøyet i GeoGeBra

Prøve 6.1 - 6.5

16 15.04-19.04 6.6 Andre ordens ligninger

Demonstrasjon av svingesystem (Side 303-307)

Løsningsskisser 660, 661, 664, 666

Jeg er borte denne uken, så dere må ta ansvar for å lese 6.6 og gjøre oppgavene 660, 661, 664, 666 på egen hånd hvis dere ikke får vikar.

Her er noen videoer om andre-ordens ligninger.
Her går det saktere og bedre enn når jeg gjennomgår ting,
og i tillegg kan dere stoppe og gjenta ting etter behov:

Lektor Thues R2 sider, YouTube-video .

Fre 19.04: Skrivedag alle trinn

17 22.04-26.04 6.6 Andre ordens ligninger
6.7 Andre triks og ting man bør kjenne til...
(triks)
Løsningsskisser (668, 669, 670, 671)

Eldre heldagsprøver og eksamensoppgaver i 3mx og R2

Oppgavene på UDIRs nettsted ligger her.

Fjorårets heldagsprøve i R2 Løsningsskisser
På del 1 må man kunne formlene angitt i vedlegg 12 i denne
vurderingsveiledningen (ny 2012!)

På del 2 kan min formelsamling være til nytte

 
=== ======== ============== ====================================
18 29.04-03.05 Heldagsprøver Ons 01.05: Fri
19 06.05-10.05 Heldagsprøver
Heldagsprøve R2 onsdag 08.05.13, rom: Gymsal B

Løsningsskisser

Dette nettstedet ligger som komprimert fil her: r2.zip

Tor 09.05, fre 10.05: Fri
20 13.05-17.05   Fre 17.05 fri
Fagdag 8
21 20.05-24.05 Sentralgitt eksamen
Tirsdag 21.05.13: Eksamen R2
Løsningsskisser
Man 20.05: Fri
22 27.05-31.05 Sentralgitt eksamen  
23 03.06-07.06 Sentral- og lokalgitt eksamen

Vurderingsskjema for faget lagt ut i ItsLearning.

 
24 10.06-14.06 Lokalgitt eksamen
Mandag 10.06.13: Trekk VG 3 muntlig, onsdag 12.06.13: Muntlig eksamen VG3

Notat om muntlig eksamen

Fri Man 13.06
Fagdag ?
25 17.06-21.06 Lokalgitt eksamen